Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Opname

Soms is het nodig dat iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dit kan voor enkele uren zijn (dagbehandeling) of voor een of meerdere nachten. 

 

Voorbereiding

Als u opgenomen moet worden in het ziekenhuis, wilt u graag van tevoren wat zaken kunnen regelen. Als u met spoed moet worden opgenomen is dit meestal niet meer mogelijk. Maar als het gaat om een zogenaamde 'geplande' opname kan de informatie op deze pagina's u helpen bij uw voorbereiding op de opname.

 

De opnamedatum afspreken

Als is besloten dat u opgenomen gaat worden in het ziekenhuis, spreken we soms meteen een opnamedatum met u af. Maar het kan ook zijn dat u op een wachtlijst komt. U krijgt dan bericht, zodra de opnamedatum gepland kan worden. 

 

U krijgt telefonisch of schriftelijk bericht over de definitieve datum en tijd van opname. U hoort dan ook of u nuchter moet zijn of niet.

 

Verhindering

Is er een opnamedatum afgesproken, maar u bent verhinderd? Geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door aan de secretaresse van uw behandelend specialist. U kunt dan samen naar een datum zoeken die u beter uitkomt.


Heel soms kan een geplande opname niet door gaan. Bijvoorbeeld als er onverwacht veel spoedopnames zijn geweest. Als dit het geval is, ontvangt u natuurlijk zo snel mogelijk bericht van ons.

 

Wie is verantwoordelijk voor uw behandeling tijdens de opname?

Tijdens uw verblijf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt u met meerdere artsen en andere zorgverleners te maken. Er is één medisch specialist verantwoordelijk voor u tijdens uw opname. Dit is uw hoofdbehandelaar. Dit kan een andere arts zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek.

 

Verder is er één arts of gespecialiseerde verpleegkundige met wie u tijdens uw opname dagelijks te maken heeft. Deze persoon is uw eerste aanspreekpunt. De hoofdbehandelaar en uw eerste aanspreekpunt kunnen één en dezelfde persoon zijn, maar vaak is dit niet het geval. Uw eerste aanspreekpunt kan ook een specialist in opleiding (arts-assistent),  een verpleegkundig specialist of een physician assistant zijn. Zij werken altijd onder eind-verantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar.

 

De persoon die uw eerste aanspreekpunt is, komt tijdens de patiëntenvisite bij u langs om de stand van zaken met betrekking tot uw behandeling te bespreken. Afspraken die tijdens de patiëntenvisite gemaakt worden, overlegt hij of zij met uw hoofdbehandelaar.

 

U hoort op de verpleegafdeling wie uw hoofdbehandelaar is en wie uw eerste aanspreekpunt. De naam van uw hoofdbehandelaar staat vermeld in uw patiëntendossier. Op een aantal afdelingen wordt de naam van de hoofdbehandelaar ook genoteerd op het witte bord dat bij uw bed hangt. Dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming geeft. Wilt u uw hoofdbehandelaar spreken, vraagt u het dan aan de verpleegkundige.

 

 


Zie ook

Zoeken

Print