Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Tarieven

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling?

 

Heeft u vragen over uw eigen polisvoorwaarden en de vergoeding van uw behandeling, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Algemene informatie over Zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

U vindt hier een overzicht van de zorgverzekeraars waarmee het Jeroen Bosch Ziekenhuis een contract heeft:

- gecontracteerde zorgverzekeraars 2019

- gecontracteerde zorgverzekeraars 2018

- gecontracteerde zorgverzekeraars 2017

 

Het ziekenhuis is echter niet op de hoogte van de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen van de genoemde zorgverzekeraars. Bekijkt u daarom zelf uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar om onaangename verrassingen te voorkomen.

 

De kosten van een behandeling worden niet altijd (helemaal) vergoed!

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet zich volgens de wet verzekeren tegen ziektekosten. Veel onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Ze zitten in de basisverzekering, die voor alle patiënten hetzelfde is. Maar niet alle zorg wordt (volledig) vergoed.

 

Het is mogelijk dat u een naturapolis of budgetpolis heeft afgesloten, waarbij uw zorgverzekeraar de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis niet of slechts deels vergoedt.

 

Ook worden sommige behandelingen alleen vergoed als u een aanvullende verzekering heeft. Voor zorg die valt onder uw aanvullende verzekering krijgt u zelf de rekening van het ziekenhuis. U kunt deze rekening vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

De tarieven die het Jeroen Bosch Ziekenhuis in rekening brengt als u niet verzekerd bent, vindt u hier.

 

Hoeveel kost mijn behandeling? 

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).

 

U kunt ons van tevoren vragen een prijsopgave doen voor een onderzoek en/of behandeling. Neem hiervoor contact op met de afdeling Zorgadministratie, telefoonnummer (073) 553 85 00 (keuze 2). De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur.

 

De medewerker van deze afdeling zal u een aantal vragen stellen om in te kunnen schatten om welke verrichtingen en diagnose het waarschijnlijk gaat. U ontvangt vervolgens binnen 5 werkdagen een schriftelijke prijsopgave van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

 

 

Wanneer ontvangt u de factuur?

Het ziekenhuis brengt het tarief van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) na afloop van de behandeling in rekening bij de ziektekostenverzekeraar, of bij uzelf. Dit laatste is afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent.

 

Een DBC kan maximaal 120 dagen lopen. Na afsluiting van een DBC kan het nog enige maanden duren voordat de factuur wordt verstuurd. Dit heeft te maken met de administratieve afwikkeling van een DBC.

 


Altijd een verwijsbrief nodig

Ziekenhuiszorg is tweedelijns zorg. Dat betekent dat een verwijzing door een (huis)arts noodzakelijk is. Dit kan ook een arts uit een ander ziekenhuis zijn of de verloskundige. Zonder deze verwijzing is er geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering, kunnen wij de factuur niet naar uw zorgverzekeraar sturen en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

 

Een consult op afstand (telefonisch consult of e-consult)

Sinds 1 januari 2018 mogen ziekenhuizen ook een telefonische afspraak en e-consult via MijnJBZ met uw (verpleegkundig) specialist, in rekening brengen bij u of uw zorgverzekeraar. Dit mag als de telefonische afspraak of het e-consult in de plaats komt van een herhaalafspraak bij de (verpleegkundig) specialist in het ziekenhuis. Belt of mailt u zelf naar uw (verpleegkundig) specialist met een vraag over uw behandeling? En is het telefoontje of mailtje in tijd en inhoud gelijk aan een herhaalafspraak op de polikliniek? Dan kan dit ook in rekening worden gebracht. Deze rekening telt mee voor uw eigen risico.


Contracten met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars maken afspraken met ziekenhuizen welke zorg zij inkopen en voor welke prijs. Controleer uw zorgpolis of uw zorgverzekeraar beperkingen heeft in de keuze van uw ziekenhuis. Bekijk hier met welke zorgverzekeraars het Jeroen Bosch Ziekenhuis contracten heeft gesloten over de te leveren zorg.

 

Tarieven

Voor de (kleine) zorgverzekeraars waarmee geen contract is afgesloten of voor niet verzekerde zorg, geldt de volgende prijslijst.

 

Tarieven fysiotherapeut en diëtist

De afdelingen Diëtetiek en Fysiotherapie leveren zorg aan patiënten tijdens hun ziekenhuisopname. De zorg tijdens uw opname maakt deel uit van een DBC Zorgproduct. Ook wanneer u weer naar huis gaat, kunt u deze zorg blijven ontvangen. De prijs van de zorg na uw opname is afhankelijk van uw verzekering.

 

Tarieven diagnostische onderzoeken

Heeft de huisarts of verloskundige u verwezen naar het ziekenhuis voor een onderzoek? Dan vindt u hier de meest actuele tarieven van de verschillende onderzoeken.

 

Vragen over de factuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis?

Neem dan contact op met de afdeling Facturatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis:

  • per e-mail: facturatie@jbz.nl (vermeldt u het betreffende factuurnummer en de geboortedatum van de patiënt).
  • telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 16.00 uur, telefoonnummer (073) 553 85 00.

 

Betalingsvoorwaarden

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis hanteert betalingsvoorwaarden waaraan patiënten moeten voldoen.

 

Betalingsregeling

Het is natuurlijk altijd mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U kunt contact opnemen met de debiteurenadministratie over de mogelijkheden hieromtrent.

  • per e-mail: debiteuren@jbz.nl
  • telefonisch op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 12.00 uur, telefoonnummer (073) 553 85 00.

 

Heeft u geen verzekeringsbewijs of bent u onverzekerd?

Wanneer u niet in Nederland verzekerd bent voor zorgkosten en u niet in het bezit bent van een geldige Europese Verzekeringskaart, komen de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis voor uw eigen rekening.
 
Planbare zorg
Voor planbare zorg dienen vooraf afspraken gemaakt te worden over de betaling.

Spoedeisende en medisch noodzakelijke (basis-)zorg
Wanneer er sprake is van spoedeisende en medisch noodzakelijke (basis-)zorg, vraagt het Jeroen Bosch Ziekenhuis u een voorschot van € 250,00 te betalen. U kunt dit bedrag contant of per pin voldoen. Pas als dit voorschot is voldaan ontvangt u een geldige patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waarmee u zich kunt melden op de polikliniek. Het voorschot dat u heeft betaald, wordt verrekend met de factuur die u na behandeling ontvangt. Zijn de kosten van uw behandeling lager dan €250,00 dan krijgt u het teveel betaalde bedrag teruggestort op uw rekening. Zijn de kosten hoger, dan moet u het verschil bijbetalen, binnen de daarvoor geldende termijn.

 

Patiënt uit het buitenland

 

Patiënten uit het buitenland met een geldige European Health Insurance Card (uit EEG-landen en Australië) of een E111 formulier (uit niet EEG-landen) hoeven geen voorschot te betalen. De EHIC of het E111-formulier kan de patiënt aanvragen bij de eigen verzekeringsmaatschappij in het land van herkomst.

 

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Per 1 januari 2018 heeft het JBZ een contract met het CAK voor het verstrekken van medisch noodzakelijke basiszorg aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Voor meer informatie over de regeling van het CAK kunt u contact opnemen met de Zorgadministratie via telefoonnummer (073) 553 85 00.

 


Zie ook

Patiëntenfolders

Zoeken

Print