Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Wetenschappelijk onderzoek

Uw specialist kan vragen of u mee wilt werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Het kan gaan om geneesmiddelenonderzoek, onderzoek naar nieuwe apparatuur of de beoordeling van bestaande behandelmethoden. In de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek is bepaald dat u vooraf voldoende schriftelijk informatie moet krijgen over de bedoeling en de uitvoering van het onderzoek, zodat u een weloverwogen besluit kunt nemen over deelname. U krijgt ook een redelijke bedenktijd.

Er wordt gewaarborgd dat derden geen inzage krijgen in de (persoonlijke) gegevens die uit het onderzoek komen. Neemt u deel aan een onderzoek, dan heeft u op ieder moment het recht om van verdere deelname af te zien. Een dergelijke stap zal geen enkel gevolg hebben voor uw verdere behandeling.


Zie ook

Patiëntenfolders

Zoeken

Print