Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Klachten

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil u goede en veilige zorg bieden. Onze medewerkers proberen uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent, of dat u ideeën heeft hoe wij de zorg kunnen verbeteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe en waar u uw onvrede het beste kunt bespreken. In volgorde kunt u de onderstaande stappen nemen.

 

Snel naar:

1. Bespreek uw klacht met de betrokken zorgverleners

2. Klachtenfunctionaris

3. Klachtencommissie en schadebehandeling

4. Geschillencommissie Zorg

- Kosten

- Klachten over uw rekening

- Klachten over externe organisaties

 

 

1. Bespreek uw klacht met de betrokken zorgverleners.

Probeer bij voorkeur eerst zelf uw onvrede te bespreken op de plek waar deze is ontstaan. De betrokken zorgverleners kunnen misschien direct een oplossing bieden of een misverstand recht zetten. Als zij niet op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen zij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken. Door uw onvrede te bespreken stelt u de zorgverleners bovendien in staat om de zorg te verbeteren. Dat is belangrijk want het Jeroen Bosch ziekenhuis wil goede zorg leveren en leren van uw ervaringen. Daarom zijn ook tips en opmerkingen welkom. Onze zorgverleners staan open voor een gesprek. Als u op deze link klikt, vindt u tips voor het bespreekbaar maken van uw klacht.

 

2. Klachtenfunctionaris

Komt u er zelf niet uit met de zorgverlener(s) of ziet u er tegenop zelf een zorgverlener aan te spreken? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Zij kiest geen partij, heeft geen oordeel en is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan u voorlichten, adviseren, ondersteunen en begeleiden. Ook kan zij  bemiddelen door samen met u en de betrokken zorgverlener(s) te zoeken naar een oplossing. Klik op deze link om te lezen wat de klachtenfunctionaris precies doet. U leest verder binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. U kunt uw klacht indienen door het digitale klachtformulier in te vullen of door telefonisch of mondeling uw onvrede bij de klachtenfunctionaris te melden. U kunt het formulier ook gebruiken voor het geven van tips of het signaleren van zaken.

 

3. Onafhankelijke Klachtencommissie en afdeling Schadebehandeling

Komt u er met betrokkenen zelf niet uit? En is ook de bemiddeling met hulp van de klachtenfunctionaris niet geslaagd? Dan kunt u in overleg met de klachtenfunctionaris uw klacht indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie. Meer informatie over de klachtencommissie, de werkwijze en hoe u de klachtbrief opstelt, vindt u op de pagina klachtencommissie. Op de pagina over de afdeling Schadebehandeling vindt u informatie waaraan een eventuele claim moet voldoen.

 

4. Landelijke externe Geschillencommissie Zorg

U kunt zich wenden tot de Geschillencommissie Zorg en een oordeel vragen als:

  • de interne klachtmogelijkheden van het Jeroen Bosch ziekenhuis geen oplossing bieden voor uw onvrede;
  • de klachtenfunctionaris of zorgaanbieder niet (tijdig) op uw klacht reageert.

Op de website Geschillencommissie Zorg vindt u meer informatie. Welke klachten in aanmerking komen voor behandeling en wat de procedures en voorwaardes zijn.
 
De geschillencommissie oordeelt binnen zes maanden of uw klacht terecht is. In dat geval wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen. De uitspraak geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan.

 

Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen tot een maximum van 25.000 euro. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

 

Let op: u kunt pas bij deze externe geschillencommissie terecht als u niet tevreden bent over het resultaat van de interne klachtmogelijkheden. Waarbij het standpunt over uw klacht aan u per mail of schriftelijk is bevestigd, door het Jeroen Bosch ziekenhuis. In dit standpunt wordt altijd duidelijk aangegeven dat het om een oordeel gaat van het ziekenhuis. Daarbij wordt vermeldt dat u een klacht kunt indienen bij de geschillencommissie als u het niet eens bent met dit oordeel. In uitzonderlijke gevallen kunt u rechtstreeks naar de geschillencommissie, bijvoorbeeld als er niet of niet op tijd op uw klacht is gereageerd. U kunt bij de Klachtenfunctionaris terecht voor meer informatie hierover.

 

Kosten

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris, het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en het indienen van een claim bij de afdeling Schadebehandeling kost u niets. Gaat u naar de Geschillencommissie Zorg? Dan zijn daar wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op website van de Geschillencommissie.

 

Klachten over uw rekening?

Heeft u een klacht over de rekening of de kosten van ziekenhuiszorg?

  • Kijkt u dan eerst naar de tarieven op onze website.
  • De website www.dezorgnota.nl geeft ook algemeen inzicht in de opbouw van de zorgkosten.
  • Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen, dan kunt u uw vraag voorleggen aan uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad.
  • Heeft uw zorgverzekeraar geen antwoord  op uw vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie van het Jeroen Bosch ziekenhuis, telefoonnummer (073)553 85 00 of via e-mail facturatie@jbz.nl. H
  • Heeft u na deze stappen nog geen antwoord op uw vragen over de rekening, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Zij kan uw klacht vervolgens laten onderzoeken en beoordelen door de juristen van het ziekenhuis.

 

Klachten over externe organisaties

Het Jeroen Bosch ziekenhuis biedt ruimte aan een aantal externe organisaties waarover u bij ons geen klacht kunt indienen. Zij hebben een eigen klachtenfunctionaris en klachtenregeling.

 


Zoeken

Print