Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

Zorg in de laatste levensfase

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft diverse folders rondom het thema 'Zorg in de laatste levensfase'  

                                                

Wel of niet reanimeren (ALG-006)

Tijdens een opname of operatie kan het heel af en toe gebeuren dat bij een patiënt de ademhaling of bloedsomloop (circulatie) plotseling stopt. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt iedere patiënt bij wie dit gebeurt, gereanimeerd. Maar soms bestaat er een uitdrukkelijke afspraak tussen zorgverlener en patiënt om niet te reanimeren. Dit kan op voorstel zijn van de arts, of op voorstel van de patiënt. In deze folder leest u daar meer over.   

          

Informatie over euthanasie (ALG-046)

Euthanasie is een onderwerp waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Wat u van euthanasie vindt, hangt onder meer af van uw (religieuze) achtergrond, opvoeding, persoonlijke ervaringen, sociale omgeving, leeftijd en politieke overtuiging. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis respecteren we de verschillende opvattingen die er over euthanasie bestaan, zowel bij patiënten als bij specialisten en medewerkers. In deze folder geven we u feitelijke informatie over euthanasie, zonder in te gaan op ethische vraagstukken.

 

Palliatieve sedatie (ALG-044)

Deze folder is bedoeld voor patiënten die nog maar kort te leven hebben. U begint nu aan de laatste fase van de ziekte, of zult daar binnenkort mee te maken krijgen. Uw arts zorgt ervoor dat u zo min mogelijk last heeft van pijn, benauwdheid, verwardheid of misselijkheid. U heeft met uw behandelend arts gesproken over palliatieve sedatie. In deze folder kunt u de belangrijkste dingen nog eens nalezen.

 

Morfine: fabels en feiten (ONC-007)

Deze folder is bedoeld om de vragen die u kunt hebben over het gebruik van morfine te beantwoorden. De informatie in deze folder gaat vooral over het gebruik van morfine bij pijn.

 

Palliatieve terminale zorg in de regio (ALG-045)

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap voor u en uw naasten. Deze boodschap roept bovendien veel vragen op. Hoe ziet uw toekomst eruit? Welke lichamelijke klachten kunt u krijgen? Wat kan hieraan gedaan worden? Waar kunt u hulp krijgen? In deze folder leest u meer over de palliatieve terminale zorg die in de regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard geboden wordt.

          

Stervensfase (ALG-058)

Informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed.

 

Bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te versnellen (ALG-105)

Het bewust niet meer willen eten en drinken om het levenseinde te versnellen kan een keuze zijn die bij u past. Het is een bewuste keuze, om zo de regie over uw levenseinde in eigen hand te houden. De uitvoering hiervan vraagt wel om uw doorzettingsvermogen. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over dit onderwerp.

 

Informatie voor nabestaanden (VPA-050)

Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat de naaste familie juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische zaken moet regelen. In deze folder hebben we voor hen een aantal belangrijke zaken op een rij gezet.

 

Een dierbare verliezen (ALG-059)

Deze folder is bedoeld voor nabestaanden. U leest hierin over de gevoelens die u kunt ervaren, en hoe u in deze moeilijke tijd goed voor uzelf kunt zorgen.

 

Het verlies van een baby; info voor familie (GYN-145)

Overlijdt een kind voor de geboorte, tijdens de bevalling, of kort daarna? Dan hebben de ouders veel behoefte aan steun van mensen uit hun omgeving. Het is voor familie/naasten soms moeilijk om met de situatie om te gaan. U wilt misschien graag iets doen voor de ouders. Alleen weet u misschien niet zo goed hoe en waarmee u ze kunt helpen. In deze folder leest u over een aantal praktische en emotionele zaken die u hierbij kunnen helpen.

 

Weefseldonatie (ALG-340)

Wanneer er bij een overledene organen of weefsels worden uitgenomen voor donatie, is dit voor de nabestaanden vaak een ingrijpende gebeurtenis. De arts bespreekt met de nabestaanden de gang van zaken. In deze folder staat informatie algemene informatie over orgaan- en weefseldonatie en over de procedure bij weefseldonatie.

 

Informatie over obductie voor nabestaanden (PAL-001)

Deze folder is bedoeld voor de naaste familie van een overledene, waarbij de behandelend arts, of zijzelf, heeft/hebben gevraagd of obductie verricht mag worden. Deze vraag roept vaak andere vragen op zoals: 'Wat is eigenlijk een obductie?' en 'Wat gebeurt er dan?'. Deze folder is bedoeld om antwoord te geven op deze vragen en te helpen bij uw besluit.

     

 

 

Links

 

Nederlandse Transplantatiestichting

Op deze website vindt u veel informatie over orgaan- en weefseldonatie, en over bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een lichaam voor de wetenschap.

 

Vrijwilligers Terminale Zorg

Bij thuis sterven is het goed om te weten dat er opgeleide vrijwilligers zijn, die de zieke en hun naasten in de thuissituatie of zorginstelling willen helpen. Op deze website vindt u informatie over de ondersteuning die wordt gegeven door vrijwilligers van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg 's-Hertogenbosch e.o. De hulp is aanvullend op de zorg van de Thuiszorg of de zorginstelling.

 

Kanker.nl is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, patiëntenbeweging Levenmetkanker en IKNL (kenniscentrum voor zorgverleners in de oncologie). Zij hebben de handen ineen geslagen om betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker op één plek te bundelen en aan te bieden.
Op deze pagina's vindt u informatie die bedoeld is voor mensen met kanker die te horen hebben gekregen dat ze niet meer lang te leven hebben.
 
In een wilsverklaring legt u medische wensen rondom uw behandeling of levenseinde vast. U kunt bijvoorbeeld aangeven onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan.
 

www.uitbehandeldmaarnietuitgepraat.nl

Op deze website vindt u diverse links naar websites met brochures, filmpjes of andere tools die u kunnen helpen bij het nadenken en het praten over de laatste levensfase en het sterven.


Zie ook

Zoeken

Print