Ga direct naar: Inhoudsopgave | Zoeken | Site-navigatie

ANBI

Het JBZ is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting JBZ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41084046 en RSIN 8008.31.561.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De honorering  wordt vastgesteld met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, dab wel het hieromtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijde geldende wet- en regelgeving.


Beloningsbeleid medewerkers

Medewerkers in dienst van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vallen onder de CAO Ziekenhuiswezen.

Zoeken

Print